'New Century Financial vraagt uitstel van betaling aan'