**PHILIPS BESCHOUWT 70%-BELANG IN MEDQUIST ALS NON-CORE