** PICANOL - VAKBONDEN BEVESTIGEN JAARLOON COENE EUR 8 MLN