**QUICK - OVERNAMEBOD DOOR FRANSE DURFKAPITAALGROEP CDC