**REAL: NETTOWINST VERKORT BOEKJAAR 2008 EUR 17,3 MLN