**RETAIL ESTATES: NETTO COUR.RES. 1EHJ 06/07 4,46 MLN EURO