**SIPEF: INVESTERING EUR 3,5 MLN, VOOR AANPLANT OLIEPALMEN