**SOLVAC: RECURRENT NETTORESULTAAT STIJGT 5,5% IN 2006