**SOLVAY: NOTERING GESCHORST DOOR PERSBERICHT BIFEPRUNOX