**SOLVUS:OMZET 2002 IN LIJN MET OMZET OVER 9 MAANDEN