**SPADEL: NETTORESULTAAT 2004 EUR 12,674 MLN (18,781)