**SUEZ: BELANGEN FORTIS, AXA EN TOTALFINAELF NIET-STRATEGISCH