**SUEZ: BRUTO BEDRAG OPERATIE BEDRAAGT EUR 2,370 MLD