**TELENET:BOD BELGACOM MAAKT MEDEDINGINGSRECHTELIJK GEEN KANS