**TELENET START PROCEDURE BIJ RAAD VOOR DE MEDEDINGING