**TELINDUS: EERSTE KWARTAAL 2003 BETER DAN VORIG JAAR