**TESSENDERLO: OMZET 4E KW 2005 EUR 551,0 MLN (513,9)