**TOTAL: AANGEPAST NETTORES 3EKW 2005 EUR 3.126 MLN (2.365)