**UBIZEN: BETRUSTED TEKENT IN OP KAPITAALVERHOGING MET 10%