**UBIZEN VERWACHT POSITIEVE EBITDA TE BEHOUDEN IN KOMENDE KW