**UMICORE: BESLISSING DUA OVER SANERING TERREINEN COMPLETE VERRASSING