**VEOLIA: OMZET CONTINUE OPERATIES 2003 EUR 28,4 MLD (28,1)