**VIRGIN EXPRESS: CONTRACT MET SN VERVALT OP 31 MAART 2003