**VRANKEN: NETTORESULTAAT 1EHJ 2005 EUR -2,2 MLN (-6,2)