**VS DETAILHANDELSVERKOPEN NOV +1,0%; CONSENSUS +0,2%