**VS HANDELSTEKORT APRIL USD 60,9 MRD; CONS. USD 60,0 MRD