**VS: ISM-INDEX DIENSTENSECTOR STIJGT TOT 58,7 IN FEBRUARI