**VS PERSOONLIJK INKOMEN FEB +0,4%; BESTEDINGEN +0,2%