**VS PERSOONLIJK INKOMEN JAN +0,2%; BESTEDINGEN +0,4%