**VS PERSOONLIJK INKOMEN JAN -2,3%; BESTEDINGEN ONV