**VS PERSOONLIJK INKOMEN SEPT +0,3%; BESTEDINGEN -0,3%