**VS: VOORRADEN STOOKOLIE EN DIESEL DALEN MET 0,1 MLN VATEN