**VS: VOORRADEN STOOKOLIE EN DIESEL DALEN MET 1 MLN VATEN