**WOLTERS WINT TOT 6,8% NA BENADERING REUTERS DOOR DERDEN