**ZENITEL: OMZET KERNACTIVA 2001 +16% TOT EUR 152 MLN