11/9: IBA: miltvuur compenseerde economische achteruitgang