ASMI: converteerbare obligatielening USD 125 mln geplaatst