ASMI gebruikt dividend ASM-PT niet langer voor Front-end