Agfa-Gevaert sluit bijkomende personeelsafvloeiingen niet uit