Agfa - analisten zien 3,7% minder bedrijfswinst voor herstr.