Ahold: geen aanleiding voor sancties tegen lid RvB Andreae