Ahold houdt rekening met uitstel deadline 30 sept --media