Ahold lost 4% converteerbare obligaties 2005 vervroegd af