Akzo Nobel neemt coatingsactiviteiten Guangzhou Toide over-2