Akzo Nobel ontvangt bod EUR 110 mln voor Coating Resins