Akzo Nobel ziet nettoresultaat 2004 lager dan EUR 741 mln