Arcelor - notering wordt vandaag hernomen, verwacht CBFA