Auditeur RvdM: 'Belgacom misbruikt machtspositie' -2

Toevoeging: meer info in alinea 6, 7 en 8