Auditeur RvdM: 'Belgacom misbruikt machtspositie' -3

Toevoeging: meer info in alinea's 3, 5, 6 en 10