AvH: beslissing in BIAC-dossier hangt af van de prijs